Czym jest niebo? Jakie jest niebo? Przesłanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jakie otrzymał Carver Alan Ames

Moderator: moderatorzy

Regulamin forum
W dyskusji na tematy religijne oraz duchowości, lecz nie związane ze schizofrenią proszę używać działu tematy dowolne -> filozofia.
Awatar użytkownika
hagonbc
bywalec
Posty: 146
Rejestracja: pt wrz 23, 2016 8:28 pm
Status: szlachta nie pracuje
płeć: mężczyzna
Gadu-Gadu: 24522233

Czym jest niebo? Jakie jest niebo? Przesłanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jakie otrzymał Carver Alan Ames

Post autor: hagonbc »

Przesłanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jakie otrzymał Carver Alan Ames, wielki mówca i współczesny mistyk chrześcijański który ma charyzmat słyszenia głosu Boga oraz świętych, tekst angielski w oryginale:
Heaven
What a glorious place, full of love, full of peace, full of enjoyment. Think of the happiest moment in your life, and then magnify that a billion times, and it does not compare to the smallest of touches of heaven. When you are in heaven, you are so full of God’s love, you know nothing else except complete ecstasy, an ecstasy which increases and increases. Each soul in heaven is a mirror of God’s love, and so when you see each other, you see God’s love and are lifted in ecstasy even more. Just when you think you have all the joy you could ever desire, the Father fills you with more and more; you become a light burning brighter and brighter in God’s love. You come to understand this will never end, it will only increase as the Father has an unlimited supply of love to share.
As you enter each doorway in heaven, you find wonders and joys you could never have imagined. You find everyone in love with you and you in love with them, you soar in unison with them in singing the praises of God and, as you do, you are filled with even more love from the Father. All the saints you have heard of are there and you see the pure beauty of their love. You see the angels and archangels and together you fly throughout eternity looking upon all the wonders God has made.
You come to understand the joy of God in everything He has created. You see beautiful valleys filled with the most fragrant flowers, you see spirits of love waiting to play with you, waiting to share their love with you. You see mountains of golden light exploding into a cascade of light that touches you and fills you with joy. You see rivers of so many beautiful colours, all flowing to join as a sea of wonderful fountains, that when you bathe in them your whole being resounds with happiness. You see all around you lovely delicacies, and when you taste them you are engulfed in the warmth of love.
As you take the hands of your companion saints in Heaven and look to the Father, your spirit explodes like a firework in joyful love. As the light from you spirit is touched by those around you, every spirit unites to become one with God and then you feel what you never thought possible. You feel all the love in eternity entering into you… you feel and see all the good things that have happened… you become part of all these things, you become part of all the love that has been shared among mankind, among the angels, among the saints, you become part of every moment of love that has ever happened. Then you understands what heaven truly is.
Nieporadne, automatyczne tłumaczenie na język polski przez "Tłumacza" firmy Google:
Niebo
Cóż za wspaniałe miejsce, pełne miłości, pełne spokoju, pełne radości. Pomyśl o najszczęśliwszym momencie w swoim życiu, a następnie powiększ go miliard razy, a nie można go porównać z najmniejszym dotknięciem nieba. Kiedy jesteś w niebie, jesteś tak pełen Bożej miłości, że nie znasz niczego poza całkowitą ekstazą, ekstazą, która wzrasta i wzrasta. Każda dusza w niebie jest zwierciadłem Bożej miłości, więc kiedy się widujecie, widzicie miłość Bożą i jesteście jeszcze bardziej uniesieni w ekstazie. Właśnie wtedy, gdy myślisz, że masz całą radość, jakiej kiedykolwiek mógłbyś pragnąć, Ojciec napełnia cię coraz większą ilością; stajesz się światłem płonącym coraz jaśniej i jaśniej w Bożej miłości. Zaczynasz rozumieć, że to się nigdy nie skończy, a tylko wzrośnie, gdy Ojciec będzie miał nieograniczoną ilość miłości, którą może się dzielić.
Kiedy wchodzisz do każdego wejścia w niebie, znajdujesz cuda i radości, których nigdy nie mogłeś sobie wyobrazić. Odnajdujesz wszystkich zakochanych w tobie i ty w nich zakochanych, wznosisz się w jedności z nimi, śpiewając chwałę Boga i tak jak ty jesteś przepełniony jeszcze większą miłością od Ojca. Wszyscy święci, o których słyszałeś, są tam i widzisz czyste piękno ich miłości. Widzicie anioły i archaniołów i razem latacie przez całą wieczność, patrząc na wszystkie cuda dokonane przez Boga.
Zaczynasz rozumieć radość Boga we wszystkim, co stworzył. Widzisz piękne doliny wypełnione najbardziej pachnącymi kwiatami, widzisz duchy miłości czekające na zabawę z tobą, czekające, by podzielić się z tobą swoją miłością. Widzisz góry złotego światła eksplodujące w kaskadę światła, która cię dotyka i napełnia radością. Widzisz rzeki o tak wielu pięknych kolorach, wszystkie płynące, by połączyć się jak morze cudownych fontann, że gdy się w nich kąpiesz, cała twoja istota rozbrzmiewa szczęściem. Widzisz wokół siebie cudowne przysmaki, a kiedy ich skosztujesz, ogarnia Cię ciepło miłości.
Kiedy bierzesz ręce swoich towarzyszy świętych w Niebie i patrzysz na Ojca, twój duch eksploduje jak fajerwerk w radosnej miłości. Kiedy światło twojego ducha jest dotykane przez ludzi wokół ciebie, każdy duch jednoczy się, aby stać się jednym z Bogiem i wtedy czujesz to, co nigdy nie wydawało ci się możliwe. Czujesz, jak cała miłość w wieczności wnika w ciebie… czujesz i widzisz wszystkie dobre rzeczy, które się wydarzyły… stajesz się częścią tych wszystkich rzeczy, stajesz się częścią całej miłości, która została podzielona wśród ludzkości, wśród aniołów, wśród święci, stajecie się częścią każdej chwili miłości, która kiedykolwiek się wydarzyła. Wtedy zrozumiesz, czym naprawdę jest niebo.

Wróć do „przeżycia religijne”