dlaczego Jezus był człowiekiem

Moderator: Darius

Forum rules
W dyskusji na tematy religijne oraz duchowości, lecz nie związane ze schizofrenią proszę używać działu tematy dowolne -> filozofia.
  -TMOVE_BUTT AMOVE_BUTT SMOVE_BUTT
User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1630
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby Tal » Mon Nov 06, 2017 1:21 pm

...kogo miał na myśli apostoł Paweł mówiąc o ,,,bogu tego świata,, ???
Wyrażenie "bóg tego świata" [2 Kor 4:4] wskazuje na szatana i że ma największy wpływ na wartości, opinie, cele, nadzieje i poglądy większości ludzi. Jego wpływ przejawia się także w światowych filozofiach, edukacji i biznesie. Myśli, koncepcje, spekulacje i fałszywe religie świata są pod jego działaniem i wynikają z jego kłamstw i zwiedzenia.

Szatan nazwany jest także "władcą, który rządzi w powietrzu" [Ef 2:2]. Jest również "władcą tego świata" [Ew. Jana 12:31]. Te jak i wiele innych tytułów wskazuje na zdolności szatana. By powiedzieć na przykład, że szatan jest "władcą, który rządzi w powietrzu" jest wskazaniem w pewnym sensie na to, że rządzi on w świecie i ma wpływ na ludzi, którzy go zamieszkują.

Nie oznacza to, że całkowicie rządzi światem; Bóg jest nadal suwerenny. Oznacza to jednak, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości przyzwala szatanowi, by działał w tym świecie w takim zakresie na jaki mu pozwala. Gdy Biblia mówi, że szatan ma władzę nad światem musimy pamiętać, że Bóg dał mu rządzić nad niewierzącymi. Wierzący nie podlegają władzy szatana [Kol 1:13].
Niewierzący natomiast złapani są "w sidła szatana" [2 Tym 2:26], kłamstwa tkwią w złym [1 Jana 5:19] w zniewoleniu szatana [Ef 2:2-3].

Zatem gdy Biblia mówi o tym, że szatan jest "bogiem tego świata" nie wskazuje jakoby miał ostateczną władzę na ziemi. To wyrażenie przekazuje jedynie, że szatan w konkretny sposób panuje nad ludźmi niewierzącymi. W 2 Koryntian 4:4 niewierzący wypełnia polecenia szatana: "bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga." Plan szatana dotyczy promowania fałszywej filozofii w świecie - filozofii, która zwodzi niewierzącego od prawdy ewangelii. Filozofie szatana są niczym forteca w której uwięzieni są ludzie, a z której można uwolnić się jedynie z pomocą Chrystusa.

Przykładem takiej fałszywej filozofii jest przekonanie, że człowiek jest w stanie zaskarbić sobie jakieś względy u Boga przez to co uczyni. Prawie w każdej z fałszywych religii osiąganie przychylności w oczach Boga, czy zdobywanie życia wiecznego jest głównym tematem. Osiąganie jednak zbawienia poprzez uczynki jest zaprzeczeniem biblijnego objawienia. Człowiek nie jest w stanie zasłużyć sobie w oczach Boga na jego przychylność; życie wieczne jest darem - niezasłużoną łaską [przeczytaj Efezjan 2:8-9]. Dar ten dostępny jest jedynie poprzez Jezusa Chrystusa i jedynie Jego [Ew. Jana 3:16, 14:6]. Możesz po prostu zapytać z jakiego powodu ludzie nie otrzymali daru zbawienia [Ew. Jana 1:12]. Odpowiedź kryje się w tym, że szatan - bóg tego świata - skusił ludzkość, aby podążyła za nim. Szatan zaplanował działanie w którym niewierzący go naśladują, a ludzkość trwa w zwiedzeniu. Nic więc dziwnego, że Pismo Święte nazywa szatana kłamcą [Ew. Jana 8:44].
Last edited by Tal on Mon Nov 06, 2017 1:44 pm, edited 3 times in total.

User avatar
G_AME_OVER
bywalec
Posts: 276
Joined: Sat May 27, 2017 6:30 pm

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby G_AME_OVER » Mon Nov 06, 2017 1:32 pm

dlaczego Jezus umarł? bo był człowiekiem.

dlaczego Jezus zmartwychwstał? bo był Bogiem.
to nie jest nawet szach mat to jest zwycięstwo z szachownicą.

User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1630
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby Tal » Mon Nov 06, 2017 1:58 pm

dlaczego Jezus umarł? bo był człowiekiem.

dlaczego Jezus zmartwychwstał? bo był Bogiem.
:clap:

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 599
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby kaznodzieja » Mon Nov 06, 2017 2:37 pm

Jezusa Bóg wskrzesił z martwych po 3 dniach.Dlatego że został zabity a nie zasłużył na śmierć.
Jak wiadomo z biblii karą za grzech jest śmierć ( Rzym 6;23) a skoro Jezus nie popełnił żadnego grzechu to Bóg kierując się sprawiedliwością wskrzesił go. Jednak już nie jako człowieka tylko osobę Duchową ponieważ na ziemi wykonał swoje zadanie i wrócił do nieba.Tam zasiadł po prawicy Boga.
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 599
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby kaznodzieja » Mon Jan 01, 2018 1:56 pm

Grzeszysz chłopie, grzeszysz. Tłumaczysz coś co jest boskie i nie pojęte o ile Bóg istnieje.
Myśłę, że dobrze, że to robi. Może i ksiądz z ambony powie, że nie wolno myśleć ale ludzie niektórzy myślą. :mrgreen:
Myślenie i wiedza są niezbędne żeby poznać Boga i przyszłość.

Jezus powiedział. Jana 17;3
- To znaczy życie wieczne; ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego ,któregoś posłał Jezusa Chrystusa.
apostoł Paweł napisał 1 Tymoteusza 2;3-4
- Szlachetne to i miłe w oczach naszego wybawcy ,Boga ,którego wolą jest ,by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do DOKŁADNEGO POZNANIA PRAWDY.

,,Jeżeli Bóg pragnie żeby go poznali ludzie to jest logiczne że jest to możliwe.
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

User avatar
Tonhar
bywalec
Posts: 126
Joined: Tue Nov 07, 2017 8:17 pm
płeć: mężczyzna
Gadu-Gadu: 64192154
Location: Rzeczpospolita Polska

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby Tonhar » Mon Jan 01, 2018 3:13 pm

dlaczego Jezus umarł? bo był człowiekiem.

dlaczego Jezus zmartwychwstał? bo był Bogiem.
Lepiej się tego nie da ująć.
Jedno życie, a spraw tyle...

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 599
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby kaznodzieja » Mon Jan 01, 2018 3:19 pm

dlaczego Jezus umarł? bo był człowiekiem.

dlaczego Jezus zmartwychwstał? bo był Bogiem.
Lepiej się tego nie da ująć.
może i pięknie powiedziane ale to tylko kłamstwo
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16771
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby cezary123 » Mon Jan 01, 2018 3:35 pmmoże i pięknie powiedziane ale to tylko kłamstwo
Istnienie człowieka jest sprawdzalne, istnienie Boga niesprawdzalne. A co, jeżeli sam Bóg rozpoznał swoje ograniczenia, (nie jest pewny czy był już od wieków samym Absolutem) i chce nam coś powiedzieć przez to, ale my nie chcemy uznać tak straszliwej sytuacji egzystencjalnej samego Boga? :)

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16771
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby cezary123 » Mon Jan 01, 2018 10:15 pm

Można tę myśl pociągnąć dalej, w nieskończoność.
Absolut, który nie wie, czy jest już pierwszym i ostatecznym Bogiem, zastał rzeczywistość swoją i świata i trudzi się, żeby wyprowadzić ją na dobre tory. Zrezygnować i zamknąć się z powrotem w nicości nie może, bo to i tak nic nie zmieni w losach wszystkiego. Rozpoznaje ograniczenia rzeczywistości, ale też i możliwości, puszcza ewolucje na planetach aby wytworzyła istoty żywe, świadome i rozumne, z którymi dzieli się w ten sposób istnieniem - tym czymś tajemniczym, co każe i Jemu samemu być, trwać i tworzyć. Oddzielać życie od śmierci, podtrzymywać świadomości i rozum choć przez chwilę, tyle, ile jest to w ogóle możliwe, szukać optymalnego kształtu Wszechświata i swojego losu a także losów wszystkich stworzeń po czas niezmierzony...
I odpowiedzi, czy naprawdę dał radę w ogóle zaistnieć, czy jest tylko okruchem rozbitego Absolutu, którego rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej, który powstrzymałby świat przed cierpieniem z konieczności tych ostatków rzeczywistości, może nawet modlić się sam do tajemniczego Kogoś ponad sobą, z nadzieją, że On się wyłoni i zmieni wszystko na lepsze...

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16771
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby cezary123 » Mon Jan 01, 2018 10:16 pm

Jezus tak próbował robić.

User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1630
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby Tal » Mon Mar 19, 2018 2:21 am

Kaznodziejo pragnę przedstawić kolejny werset na poparcie boskości Jezusa Chrystusa jednocześnie zdając sobie sprawę, że w Twojej książce jest on przeinaczony, ale dzielę się, abyś miał świadomość swojego błędnego myślenia, które nota bene narzuca wasz guru.

"A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." [1J 5:20]

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 599
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby kaznodzieja » Sun Mar 25, 2018 6:49 pm

Jezus nigdy nie uważał się za Boga tylko syna Bożego.Pierworodnego wszelkiego stworzenia. Nigdy nie był i nie jest równy swemu Ojcu Jehowie. Wprost przeciwnie.Wielokrotnie powtarzał że wykonuje wolę Ojca.zawsze czynił to co się podobało Ojcu.NIC nie czynił z własnej inicjatywy .NIE był i nie jest Wszechmocny jak jego Ojciec.

bierz pod uwagę kontekst całej Biblii a nie bazuj na fragmentach niejasnych w wyniku błędnego tłumaczenia.

przeanalizuj;

Jana 17;3,,,,,,Jezus rzekł w modlitwie do Ojca---A to jest życie wieczne ; poznać Ciebie jedynego prawdziwego Boga --- czy Jezus kłamał że Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem ? nie,nie kłamał,mówił prawdę.

Jana 20;17 ,,, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego,do Boga mego i Boga waszego ( A zatem Ojciec był Bogiem dla zmartwychwstałego Jezusa)

Jana 14;28,,,,,,Ojciec jest większy ode Mnie.

1 Korynt 11;3 ,,,głową Chrystusa jest Bóg.

Jana 5;19 ,,,,,Syn nie może nic uczynić z własnej inicjatywy lecz tylko to co widzi ,że czyni Ojciec.

Jana 5;30,,, Ja nie mogę nic uczynić z własnej inicjatywy,,,,,,,nie szukam własnej woli ,lecz woli tego,który mnie posłał.


To tylko kilka fragmentów ,które świadczą o wyższości Boga Ojca ( Jehowy ) nad jego synem Jezusem.

1 Tymoteusza 2;5 ,,, Albowiem JEDEN jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludżmi,CZŁOWIEK Chrystus Jezus.

Tylko Bóg Ojciec jest Wszechmocny. Jezus jest jednym z synów Bożych ( Pierworodnym)
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1630
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby Tal » Tue Mar 27, 2018 10:50 am

Jezus nigdy nie uważał się za Boga tylko syna Bożego.Pierworodnego wszelkiego stworzenia. Nigdy nie był i nie jest równy swemu Ojcu Jehowie...
Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy

Jak rozmawiać?
Ile razy przygotowywałeś się przed dyskusją ze Świadkami Jehowy opracowując niektóre kluczowe wersety Biblijne, tylko po to żeby ugrzęznąć w dyskusjach nad fragmentami w których Jezus nazywany jest "Bogiem"?

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

"Oh" świadkowie odpowiadają, "my wierzymy że Jezus jest bogiem. Izajasza 9:5 nazywa go mocnym bogiem. Ale on nie jest Wszechmocnym Bogiem." Następnie słyszysz, że ludzie są czasami nazywani "bogami" i że Bóg sprawił że Mojżesz był "bogiem" dla faraona.

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?

2 Mojż. 7:1 I PAN powiedział do Mojżesza: Oto ustanowiłem cię bogiem dla faraona, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem.

Kiedy spotkanie dobiega końca, czujecie się tak sfrustrowani jak drużyna Buffalo Bills po finałach Super Bowl.

Wyjście poza schemat
Aby uniknąć tego problemu musimy nauczyć się przekonująco przekazywać biblijną prawdę na temat boskości Chrystusa i Trójcy, do umysłów wyćwiczonych w teologii strażnicy. Istnieje ścieżka wokoło naturalnych "murów", które indoktrynacja strażnicy umieszcza w umysłach Świadków. Jest to jeden ze sposobów, w jaki możemy być instrumentami w dziele Ducha Świętego.

Jahwe jest Bogiem
Wielu Świadków odczuwa, że nikt spoza ich własnego kręgu, nie myśli o niczym, związanym z Bogiem Jahwe. Są zaskoczeni kiedy spotykają Chrześcijan, którzy znają imię Jahwe, i używają tego imienia w hymnach i pieśniach. Możesz zgodzić się ze Świadkami że Jahwe jest Bogiem. To stwierdzenie otwiera możliwości żeby świadczyć tej osobie o wspaniałych prawdach odnośnie Jezusa Chrystusa.

Świadkowie argumentują że zwrot "bóg" może być użyty w odniesieniu do ludzi i aniołów, tak więc gdy jest użyty w odniesieniu do Jezusa, to nie dowodzi to Jego boskości. Nie mogą natomiast konsekwentnie użyć tej taktyki przeciwko przytłaczającym dowodom, że w Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest identyfikowany jako Bóg Jahwe!

Świadek Jehowy musi w sposób logiczny rozpoznać, że jeżeli Jezus jest Bogiem Jahwe, to wszystkie jego argumenty o "mniejszym bogu" są bez znaczenia. Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, i jeśli Biblia nazywa Jezusa Bogiem Jahwe, sprawa jest zamknięta. Możemy włączyć się w proces myślowy Świadka Jehowy, żeby przywieźć go do miejsca, w którym uświadomi sobie jaka jest prawda. Z chwilą gdy tożsamość Jezusa jako Jahwe jest ustalona, to fragmenty które nazywają Go "Bogiem" staną się sensowne i zrozumiałe dla Świadka Jehowy.

Udowadnianie twojego stanowiska
Często docierałem do tego tematu poprzez krótkie wyjaśnienie Trójcy. Większość Świadków Jehowy nie ma prawidłowej wiedzy na temat Trójcy, (niestety, wielu Chrześcijan również jej nie ma). Kiedy ktoś zada mi pytanie dlaczego wierzę w Trójce, zazwyczaj odpowiadam:

Wierzę w Trójcę ponieważ Biblia naucza tej doktryny. Czyni to, nie poprzez użycie konkretnego słowa "Trójca", ale poprzez nauczanie trzech filarów, które tworzą naszą doktrynę.

Po pierwsze, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg Jahwe, Stwórca wszystkich rzeczy. Z pewnością zgadzasz się ze mną w tej kwestii.

Następnie, że są trzy boskie Osoby: Ojciec, Syn, i Duch Święty. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wierzysz, że Duch Święty jest osobą, ale zgadzasz się z tym, że Ojciec i Syn, nie są jedną i tą samą osobą, prawda?

Na koniec, trzeci filar, punkt w którym bezpośrednio się ze sobą nie zgadzamy – że Biblia naucza o pełnej równości tych trzech boskich Osób. Zawiera się w tym boskość Chrystusa, i osobowość Ducha Świętego.

Istota a osoba
Ważne jest to, żeby zacieśnić krąg, naturalnej tendencji Świadka Jehowy do błędnego zrozumienia tego co mówisz. Nie twierdzimy, że są trzy osoby, które są jedną osobą, ani że są trzy istoty (byty) w jednej istocie. Robimy rozróżnienie pomiędzy zwrotami: istota, a osoba.

Biblia uczy że wszystkie rzeczy posiadają istotę, ale tylko Bóg, ludzie, i aniołowie są personalni (mają osobowość). Ja, jako ludzka istota, jestem jedną istotą, Jamesem Whitem. Moja istota czyni mnie człowiekiem, a moja osobowość odróżnia mnie od wszystkich innych istot ludzkich. Ponieważ moja istota jest "skończona" i ograniczona, to właściwie tylko jedna osoba może w niej przeżyć, czyli ja.

Ale ponieważ Boża istota jest nieskończona i nieograniczona, to może, i jest współdzielona przez trzy Osoby: Ojca, Syna, i Ducha Świętego.

Poparcie w Piśmie
Gdy już dokonam rozróżnienia między istotą, a osobą, to pytam czy mogę zilustrować to na podstawie Pisma. Ponieważ Świadkowie Jehowy wierzą że Trójca jest fałszywą doktryną, wziętą z Greckiej filozofii, to często są skłonni żeby otworzyć Biblię, mając pewność, że nie będziesz w stanie wesprzeć swojej pozycji. Mówię:

"Ty i ja, obydwaj zgadzamy się z tym, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Jahwe. Wierzę że zwrot "Jahwe" odnosi się do samej boskiej istoty, wiecznego Boga, który stworzył wszystkie rzeczy. Zgodziłbyś się ze mną że Ojciec to Jahwe, prawda? Nie zgadzamy się natomiast w tym: wierzę że Biblia mówi że Jezus Chrystus to Jahwe, i że Duch to także Jahwe. Każda z tych trzech osób, dzieli to jedno boskie imię, Jahwe. Czy mogę pokazać Ci jedno z tych miejsc, gdzie Biblia naucza nas, że Jezus to Jahwe?"

Większość Świadków nigdy nie spotkało się z takim podejściem. Upewnijcie się, że wasz znajomy zrozumiał to o czym mówicie – być może będziecie musieli wyjaśnić swoje stanowisko kilka razy, zanim pójdziecie dalej.

Nie ma wersetu od którego musielibyście rozpocząć. Osobiście skłaniam się do korzystania z Hebrajczyków 1. W innym przypadku, upewnijcie się, że gruntownie zapoznaliście się, nie tylko z samym wersetem, ale również z kontekstem tego wersetu. Nie chcecie przecież żeby wasza prezentacja została skrócona przez wasz brak znajomości tekstu.

Używając tłumaczenia Świadków Jehowy, Przekładu Nowego Świata, zwracam uwagę na niektóre ważne wersety, takie jak Hebrajczyków 1:3, który mówi o Chrystusie, jako o "odbiciu jego istoty", kontynuuję bacząc na kontekst aż do wersetu 8, który rozpoczyna się: "Lecz do Syna..."

Hebr. 1:3-12
3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;
4 I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem?
6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.
7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia.
8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.
9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.
10 Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.
11 One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;
12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.


Pytam "O kim teraz jest mowa w całym tym fragmencie?" Odpowiedź jest oczywista, o Synu. Cytat który rozpoczyna się w wersecie 8, kończy się w wersecie 9 , po którym Przekład Nowego Świata mówi:

"Oraz: "Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa."

Poprzez użycie znaczników cytatów, przekład ten wyraźnie wskazuje na to, że mamy do czynienia z cytatem ze Starego Testamentu. Kończę czytać na 12 wersecie, i od razu pytam, "A teraz, kto jest tu opisywany?" Jedyną możliwą odpowiedzią jest – "Syn".

Świadek Jehowy może powiedzieć coś o tym, jak Jezus, jako pierwsze stworzenie Jahwe, był tym, przez którego całe pozostałe stworzenie zostało uczynione. Pozwalam wtedy mówić Świadkowi Jehowy, cokolwiek on, lub ona sobie życzy, tak długo jak zgadzamy się z faktem, że Hebrajczyków 1:10-12 nadal odnosi się do Syna.

Następnie pytam, czy mój znajomy wie, z jakiego fragmentu autor Listu do Hebrajczyków cytuje? Cytowanym fragmentem, według odnośników jakie są w referencjach Przekładu Nowego Świata, jest Psalm 102:25-27. Bardzo ważne jest to, żeby udać się od razu do Psalmu by zapewnić właściwy kontekst.

Psalm 102:1; 12; 19-21; 25-27
1 Jahwe, wysłuchaj mojej modlitwy i niech przyjdzie do ciebie moje wołanie.
12 Ale ty, Jahwe, trwasz na wieki, a twoja pamięć z pokolenia na pokolenie.
19 Spojrzał bowiem z wysokości swojej świątyni; Jahwe popatrzył z nieba na ziemię;
20 Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć;
21 Aby głosili na Syjonie imię Jahwe i jego chwałę w Jeruzalem
25 Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk.
26 One przeminą, ale ty pozostajesz; wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione.
27 Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą.


Poproś Świadka Jehowy, żeby zaczął od wersetu 1 Psalmu 102 i żeby zidentyfikował tego do kogo zaadresowany jest ten fragment. W Przekładzie Nowego Świata rozpoczyna się on:

12 O Jehowo racz usłyszeć moją modlitwę

Pójdź do wersetu 12 i pokaż że nadal odnosi się to do Jahwe. Wskaż że słowo Jahwe, kolejno pojawia się w wersetach 19 i 20.

19. Bo spojrzał on ze swej świętej wysokości,z niebios Jehowa popatrzył na ziemię,
20 by usłyszeć wzdychanie więźnia,by rozwiązać skazanych na śmierć
21 tak by na Syjonie głoszono imię Jehowy,a jego chwałę w Jerozolimie


Jest to ważne, ponieważ kiedy dotrzesz do wersetu 25, to wtedy okaże się ważność tych słów. Do Jahwe zostają zaadresowane te same słowa, których autor Listu do Hebrajczyków używa w odniesieniu do Syna, Jezusa Chrystusa!

25 Tyś dawno temu założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.
26 One zginą, ty zaś pozostaniesz; i jak szata wszystkie zniszczeją. Niczym odzież je wymienisz i zakończą swój bieg.
27 Ale ty jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.


Istotne jest to, żebyś jasno wykazał, że nie ma żadnego powodu by myśleć, że to do kogoś innego, poza Bogiem Jahwe, psalmista adresuje słowa fragmentu Psalmu 102:25-27. Pokazałeś pierwszy z wielu fragmentów, w których Nowo-testamentowi pisarze biorą Staro-testamentowy fragment, który w oryginale jest o Bogu Jahwe, a następnie stosują go do Pana Jezusa Chrystusa. Ten fragment jest wyjątkowo silny, dlatego że psalmista mówi o niezmiennej, wiecznej naturze, i o stwarzającej mocy Boga Jahwe, a jednak autor Listu do Hebrajczyków, jest skłonny orzec wszystkie te rzeczy o Jezusie Chrystusie.

Przewaga tej metody
Nie spodziewajcie się że Świadek Jehowy podda się za pierwszym razem gdy mu pokażecie ten fragment. Większość z nich zarządzi pośpieszny odwrót w stronę drzwi, i będzie starać się znaleźć kogoś, kto będzie potrafił odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Kiedy pokażesz Świadkowi boską prawdę na stronach jego własnego przekładu Biblii, to ta prawda pójdzie za nim wszędzie. Nie wyrzuci on swojej Biblii, więc kiedykolwiek ją otworzy i natknie się na te fragmenty, Duch Boży przypomni mu to, na co nie mógł dać odpowiedzi. Świadek Jehowy nie weźmie od ciebie literatury, więc przekształćcie ich własne Biblie w traktaty, które za nimi podążą gdy odejdą od waszych drzwi.

James White, źródło

Notatka: Nie daj się wmanewrować, dąż do tego żeby zademonstrować że Jezus jest Bogiem Jahwe. Jeśli wdasz się w dyskusję na temat fragmentów "Nowego Przekładu Świata" specjalnie zaprojektowanych do ukrycia bóstwa Chrystusa to nigdy nie dojdziesz do tego, co próbujesz osiągnąć.

Hebr. 1:6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.

Hebr. 1:8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.


źródło - http://www.reformowani.info/efektywne-d ... mi-jehowy/

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 599
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby kaznodzieja » Tue Mar 27, 2018 4:32 pm

Tak jak wspomniałem wcześniej bazujesz na fragmentach trudnych do zrozumienia wskutek nierzetelnego tłumaczenia.
to może mi wytłumacz logicznie bez podawania wersetów.
Jeżeli Jezus został zabity to czy cała trójca nie żyła bo są jedno ? kto w tej sytuacji wskrzesił z martwych Jezusa.
Jeżeli Jezus jest Bogiem to po co się urodził jako człowiek ? Dlaczego po prostu się nie zmaterializował jak to czynili inni aniołowie.
Jeżeli Jezus to Jahwe to kim było słowo ? jak ma na imię pierworodny syn Boży ?
Jeżeli Jezus ma na imię Jahwe to jak ma na imię jego Ojciec ?
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1630
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: dlaczego Jezus był człowiekiem

Postby Tal » Wed Mar 28, 2018 11:18 pm

Twoje mylne pojmowanie prawdy ewangelii wynika z nieprawidłowej wiedzy o Trójcy, dlatego zamieściłem wpis w tym temacie, którego treść zachęcam, abyś przeanalizował.


Return to “przeżycia religijne”

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 0 guests