Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Moderator: Darius

Forum rules
W dyskusji na tematy religijne oraz duchowości, lecz nie związane ze schizofrenią proszę używać działu tematy dowolne -> filozofia.
  -TMOVE_BUTT AMOVE_BUTT SMOVE_BUTT
User avatar
pawel534
zaufany użytkownik
Posts: 2887
Joined: Sat Feb 18, 2012 1:32 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby pawel534 » Mon May 15, 2017 9:04 pm

Proroctwo które podałem kilka postów wyżej mówi że niestety już jesteśmy w apokalipsie jak je rozumiem więc tym razem już chyba nie ma odwołania jedynie moim zdaniem można złagodzić wydarzenia.

User avatar
pawel534
zaufany użytkownik
Posts: 2887
Joined: Sat Feb 18, 2012 1:32 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby pawel534 » Sun May 21, 2017 2:31 pm

Fragment najnowszego orędzia ze strony: http://cyprianpolakwiara.blogspot.com
W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją. Rosja chce tego, o czym przypominam. Do siania fermentu w Polsce Rosja posłuży się też Ukraińcami.

Oni należą mentalnie do cywilizacji turańskiej, tej samej co Rosja. Zawsze pójdą z Rosją i dla Rosji przeciw Polsce.

Na Ciebie dziecko zamach będzie we wrześniu. Nie lękaj się niczego.

Niewiasta obleczona w Słońce obroni Cię.
Źródło: http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2 ... -cz-1.html

User avatar
piotrs
zaufany użytkownik
Posts: 969
Joined: Sat Oct 08, 2016 11:41 am

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby piotrs » Sun May 21, 2017 2:47 pm

codziennie 10 rozanca do niepokalanego serca Maryii o pokoj nawrócenie pokute to nas ochroni

User avatar
pawel534
zaufany użytkownik
Posts: 2887
Joined: Sat Feb 18, 2012 1:32 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby pawel534 » Sun May 21, 2017 3:01 pm

Ochroni albo i nie zależy ile osób będzie się w Polsce modlić i się nawróci. Warto codziennie modlić się na różańcu ale Jezus podał warunki pokoju, intronizacja go na króla Polski a to co było jesienią to nie była pełna intronizacja.

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 593
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby kaznodzieja » Sun May 21, 2017 9:51 pm

a co sądzicie o tym proroctwie ?

2 Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Jahwe
stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną,
3 mnogie ludy pójdą i rzekną:
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Jahwe
do świątyni Boga Jakubowego!
Niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i słowo Jahwe - z Jeruzalem».
4 On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Izajasza 2 ;2-4
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16770
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby cezary123 » Mon May 22, 2017 3:07 am

a co sądzicie o tym proroctwie ?
Że się nie sprawdziło do tej pory i sto tysięcy ludzi wyparowało w Hiroszimie a Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba może być dumny z energii, którą umieścił we wnętrzu atomów 15 miliardów lat przed wyewoluowaniem naczelnych małp drapieżnych na małej planetce w tym białkowym bagnie. Na co by przekuć bomby atomowe? Na elektrownie? Napęd transportowców w pokojowej gospodarce i szlachetnej współpracy między narodami?

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16770
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby cezary123 » Mon May 22, 2017 11:20 am

No dobra, załóżmy, że się spełnia. Stwórca przystępuje do dzieła i bierze się za wiele wieków krwawej historii Ziemian. Musi w tym momencie skasować między innymi dumę narodową Polaków wyrażaną na przykład tak:


Patrz Kościuszko na nas z nieba,

jak w krwi wrogów będziem brodzić,

twego miecza nam potrzeba,

by Ojczyznę oswobodzić.

Wolność droga w białej szacie

złotem skrzydłem w górę leci,

na jej czole patrzaj, bracie,

jak swobody gwiazda świeci.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,

my za nią przelejem krew, krew, krew!

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,

my za nią przelejem krew, krew, krew!

Z naszym duchem i orężem

Polak ziemię oswobodzi,

zdrajca pierzchnie, my zwyciężym,

bo Chłopicki nam przewodzi!

Tylko razem, tyko w zgodzie,

a powstańców będziem wzorem,

wszak Dyktator przy narodzie,

cały naród z Dyktatorem.

Oto jest wolności śpiew...


Polonez Kościuszki

Albo w jeszcze agresywniejszych wersjach.
http://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Pol ... ba_)/tekst

Musi Jahwe skasować też gadanie swojego proroka Ezechiela, który stroił emocje Izraela walczącego o swoją ojczyznę z innymi narodami i okupantami i słyszał słowo boskie tej treści:

23 I doszło mnie słowo Pana tej treści:
2. Synu człowieczy! Były dwie kobiety,
córki jednej matki.
3. Uprawiały w Egipcie w swojej młodo-
ści nierząd. Tam ściskano ich piersi i tam
obmacywano ich dziewicze łono.
4. A ich imiona to: starszej Ohola, a jej
siostry Oholiba. Należały do mnie, rodziły
synów i córki. Ich imiona to: Ohola, czyli
Samaria, a Oholiba to Jeruzalem.
5. Ohola cudzołożyła, choć jeszcze była
pod moją władzą mężowską, i zapałała namiętnością
do swoich kochanków Asyryjczyków,
którzy do niej przychodzili,
6. odziani w fioletową purpurę, namiestnicy
i dostojnicy; wszyscy oni to urodziwi
młodzieńcy, rycerze dosiadający rumaków.
7. I oddawała im się w swoim cudzołó-
stwie - a wszyscy oni to kwiat młodzieży
asyryjskiej - i ze wszystkimi, do których
zapałała namiętnością, kalała się wszelkim
ich bałwochwalstwem.
8. Lecz nie zaniechała swojego cudzołó-
stwa z Egiptem; bo już w młodości jej z nią
obcowali, obmacywali jej dziewicze piersi i
z nią dawali upust swojej rozpuście.
9. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków,
w ręce Asyryjczyków, do których zapałała
namiętnością.
10. Ci odsłonili jej nagość, zabrali jej synów
i córki, a ją zabili mieczem. I stała się
przysłowiem wśród kobiet, gdyż dokonano
nad nią sądów.
11. A chociaż to widziała jej siostra Oholiba,
jednak jeszcze gorszą niż ona zapałała
namiętnością i jeszcze gorsze popełniała
cudzołóstwo niż jej siostra.
12. Zapałała namiętnością do Asyryjczyków,
do namiestników i dostojników, którzy
do niej przychodzili, wspaniale odzianych
rycerzy, samych urodziwych młodzianów.
13. I widziałem, że się skalała; obie jednakowo
postępowały.
14. Lecz ona posunęła się w swojej rozpu-
ście jeszcze dalej, gdy zobaczyła mężczyzn
malowanych na ścianie, obrazy Chaldejczyków,
malowane czerwoną farbą,
15. przepasanych w biodrach pasem, z
wielkimi zawojami na głowach - wszyscy
z wyglądu to rycerze, podobni do Babiloń-
czyków, których ojczyzną jest Chaldea.
16. I zapałała do nich namiętnością, gdy
ich zobaczyła; i wysłała do nich posłańców,
do Chaldei.
17. Wtedy Babilończycy przyszli do niej,
aby się z nią popieścić i skalali ją swoją
rozpustą. A gdy została przez nich skalana,
odwróciła się od nich jej dusza.
18. A gdy tak jawnie uprawiała swoją rozpustę
i odsłaniała swój srom, wtedy i moja
dusza odwróciła się od niej, tak jak odwró-
ciła się od jej siostry.
19. Lecz ona jeszcze wzmogła swoją
rozpustę, przypominając sobie dni swojej
młodości, gdy uprawiała wszeteczeństwo
w ziemi egipskiej.
20. Zapałała namiętnością do swoich zalotników,
których członki były jak członki
osłów, a wytrysk ich nasienia jak wytrysk
ogierów.
21. I ty zatęskniłaś za ohydnym zachowaniem
się w swojej młodości, gdy Egipcjanie
ściskali twoje piersi i obmacywali dziewicze
twoje łono.
22. Dlatego, Oholibo, tak mówi Wszechmocny
Pan: Oto Ja pobudzę przeciwko tobie
twoich zalotników, od których się odwróciła
twoja dusza z odrazą, i sprowadzę
ich zewsząd przeciwko tobie:
23. Babilończyków i wszystkich Chaldejczyków
- z Pekod, Szoa i Koa, a z
nimi wszystkich Asyryjczyków, urodziwych
młodzianów, namiestników i wszystkich
dostojników, rycerzy, którzy do ciebie
przychodzili, z których wszyscy dosiadają
rumaków,
24. i przyjdą do ciebie z gromadą rydwanów
i wozów, i z masą wojska; i ustawią
zewsząd przeciwko tobie tarczę i puklerz,
i hełm. Oddam im sąd, aby osądzili cię według
swoich praw.
25. Zwrócę przeciwko tobie swoją żarliwość,
aby postąpili z tobą w zapalczywo-
ści: Obetną ci nos i uszy; a ci, którzy się
u ciebie ostoją, padną od miecza. Zabiorę
twoich synów i twoje córki; a co jeszcze u
ciebie ocaleje, to strawi ogień.
26. Potem zwloką z ciebie twoje szaty i
zabiorą wspaniałe twoje klejnoty.
27. I położę kres twojej niegodziwości
i twojemu wszeteczeństwu z ziemi egipskiej;
nie podniesiesz już na nich swoich
oczu, a Egipcjan nie będziesz już wspominała.
28. Bo tak mówi Wszechmocny Pan: Oto
Ja wydam cię w ręce tych, których nienawidzisz,
w ręce tych, od których odwróciła
się twoja dusza.
29. I postąpią z tobą z nienawiścią; zabiorą
cały twój dorobek i pozostawią cię nagą
i gołą, tak że będzie odsłonięty wszeteczny
twój srom, twoja niegodziwość i twoje
wszeteczeństwo.
30. One to na ciebie sprowadziły, ponieważ
uprawiałaś wszeteczeństwo z narodami
i skalałaś się ich bałwanami.
31. Drogą swojej siostry postępowałaś,
dlatego wkładam jej kielich do twojej ręki.
32. Tak mówi Wszechmocny Pan: Z głę-
bokiego i szerokiego kielicha swojej siostry
pić będziesz, bo on wiele zmieści - bę-
dziesz pośmiewiskiem i szyderstwem.
33. Upojenia i męki pełen będzie, kielichem
zgrozy i zagłady jest kielich twojej
siostry Samarii.
34. Z niego będziesz piła i wychylisz go
do dna, wylizywać będziesz jeszcze jego
skorupy i zranisz nimi swoje piersi; bo Ja to
powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan.
35. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan:
Ponieważ mnie zapomniałaś i odsunęłaś
mnie na bok, dlatego ponoś skutki swojej
niegodziwości i swojego wszeteczeństwa.
36. I rzekł Pan do mnie: Synu człowieczy,
czy chcesz sądzić Oholę i Oholibę? Przedstaw
im ich obrzydliwości.
37. Cudzołożyły bowiem i krew jest na
ich dłoniach. Cudzołożyły ze swoimi bał-
wanami; a nawet swoich synów, których
mi urodziły, przeprowadzały przez ogień
im na pastwę.
38. A jeszcze to mi uczyniły, że skalały w
owym dniu moją świątynię i zbezcześciły
moje sabaty.
39. Zarzynały swoje dzieci w ofierze dla
swoich bałwanów, a tego samego dnia
przychodziły do mojej świątyni, kalając ją,
i tak oto postępowały w moim przybytku.
40. A nawet posyłały do mężczyzn, któ-
rzy mieli z daleka przyjść; a gdy wysłano
do nich posłańca, i oni przyszli, ty kąpałaś
się dla nich, podmalowywałaś swoje oczy
i wkładałaś na siebie klejnoty.
41. I siadałaś na zaścielonym łożu, przed
którym był zastawiony stół; kładłaś na nim
moje kadzidło i moją oliwę.
42. Potem rozlegał się głośny śpiew beztroskiej
gromady i do mężów z pospólstwa
sprowadzono z pustyni pijaków. Wło-
żyli oni naramienniki na ramiona kobiet i
wspaniałe wieńce na ich głowy.
43. I pomyślałem: W taki sposób cudzoło-
żyli; jak z nierządnicą uprawiali nierząd.
44. Obcowali z nią, jak obcuje się nierządnicą;
tak oni obcowali z Oholą i z Oholibą,
aby popełniać niegodziwość.
45. Lecz sprawiedliwi mężowie będą je są-
dzić według prawa dotyczącego cudzołoż-
nic i morderczyń; gdyż są cudzołożnicami
i krew jest na ich rękach.
46. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan:
Niech zawołają przeciwko nim zgromadzenie
ludu i niech je oddadzą na postrach i
łup.
47. Zgromadzenie ludu niech je ukamienuje
i poćwiartuje swoimi mieczami; niech
zabiją ich synów i córki, a ich domy spalą.
48. Tak usunę niegodziwość z kraju, aby
wszystkie kobiety były ostrzeżone i nie popełniały
niegodziwości jak tamte.
49. I nałożą na was skutki niegodziwości
waszej, i poniesiecie karę za popełnione
grzechy z waszymi bałwanami - i poznacie,
że Ja jestem Wszechmocny Pan.

Ez 23:1-49 Biblia Warszawska

Kościuszko i Ezechiel patrzą właśnie na nas z nieba. (zakładając, że Absolut dał radę w ogóle zaistnieć i historia zdarzeń fizycznych nie rozprasza mu się nieodwracalnie na atomach Wszechświata, niechcący).
Przecież wszystko zrobili jak Bóg nakazał. I nadal źle? Nadal nie ma raju na Ziemi? :)

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16770
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby cezary123 » Mon May 22, 2017 11:41 am

Oglądanie tego, jak Stwórcy uda się rozwiązać takie problemy Ziemian z pewnością byłoby bardzo pouczające. Rozwiązanie z pewnością jest, ale umyka wszelkim bytom, które dały radę w ogóle zaistnieć. Leży gdzieś w przestrzeni potencjalnej nie odkryte i nie wykorzystane a pokolenia niedoskonałych bytów przemijają sobie w swoich płyciznach ruin istnienia nad nim.
To musi być niesamowicie trudna i skomplikowana sprawa, ale bardzo ambitna. ;)

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16770
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby cezary123 » Mon May 22, 2017 11:48 am

Podobnie Absolut z pewnością potencjalnie jest, ale umyka wszystkim bytom, które dały radę w ogóle zaistnieć, łącznie ze Stwórcą tego co zostało, czyli realnie nim samym. Można w Niego tylko wierzyć. I śmieszne i straszne.

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16770
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby cezary123 » Mon May 22, 2017 8:57 pm

Tak, zbliża się. Nie prześpijcie końca świata :)"Potem dzieci Boże poszły w śpiew a czarcie syny w rozbój i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia".

"Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze a pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero, daje pustkę. Znasz mnie".

User avatar
pawel534
zaufany użytkownik
Posts: 2887
Joined: Sat Feb 18, 2012 1:32 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby pawel534 » Thu May 25, 2017 10:24 am

Fragment najnowszego proroctwa ze strony http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html mówiący o tym, że zbliża się wojna z 15 maja. Tłumaczenie google translate.
Pozostaje tylko przybycie moje ostrzeżenie dla Mojego Miłosierdzia daje pierwszeństwo do Mojego Sprawiedliwości. Przychodzi noc, bezruch załamie; nie bój się, że Twoje serce nie jest zmartwiony lub, że twój umysł jest zaniepokojony. Ja jestem z wami aż do skończenia świata.

Moje stado, narody przygotowuje się do wojny, pokoju trafi na jakiś czas; w dowolnej chwili wojna wybuchnie, a świat pozostaje w mocy ciemności. Będzie to duma i egoizm człowieka, który obudzi czas mojego Sprawiedliwości. Z wojną zacząć czas ucisku i moi ludzie będą marsz przez pustynię oczyszczenia. Jedna trzecia ludzkości zniknie z konfliktem zbrojnym; głód, zaraza i cicha śmierć zajmie zdziesiątkować drugą część populacji światowej. Co czuję smutek w moim sercu, widząc, że pycha, egoizm i żądzę władzy, mają pierwszeństwo przed dialogu i rozumu.
Źródło: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html (tłumaczenie google translate).

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 16770
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby cezary123 » Thu May 25, 2017 1:09 pm

Tłumaczenie google translate.
W ogóle to jakieś automatyczne powielanie pewnego schematu. Ktoś jest z nami do końca świata, patrzy ze smutkiem jak niegodziwość się dzieje, czeka nie wiadomo na co i każe co chwila tylko ostrzegać. A potem i tak dzieje się źle, ale nie to co w proroctwie. :)

bigo
zaufany użytkownik
Posts: 1010
Joined: Sun Jan 04, 2009 1:52 am
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby bigo » Tue May 30, 2017 6:04 pm

żyjemy w czasach o których możemy powiedzieć że wojna między Bogiem Maryją i demonami tak się nasiliła że stała się widzialna dla ludzi.Ty i Ja jesteśmy częścią tej wojny
Największym przejawem geniuszu kobiety jest miłość macierzyńska.

User avatar
pawel534
zaufany użytkownik
Posts: 2887
Joined: Sat Feb 18, 2012 1:32 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby pawel534 » Tue May 30, 2017 8:36 pm

Fragment orędzia ze strony http://cyprianpolakwiara.blogspot.com

Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii.
...
Przypominajcie słowa o znamieniu Bestii. O znamieniu na rękę i czoło.
Źródło: http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2 ... kom-o.html
Fragment najnowszego proroctwa ze strony http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html z 24 maja 2017. Tłumaczenie google translate.
Moje dzieci, czas wielkiego podejścia obrzydliwością gdzie mój dom zostanie zamknięte, a zawieszone mojej codziennej modlitwy. Godzina ciemności podejścia; Czuwajcie i módlcie się, aby nie wpaść w pokuszenie, za niegodziwość i grzech będzie nasilać. Wiara i miłość ostygnie do maksimum, a przyjdzie czas, kiedy wielu nie chce nic wiedzieć o mnie.
...
Kiedy mój Duch Święty będzie odsunąć w czasie wielkiej obrzydliwości, ogromna większość ludzkości staje się szalony; instynkty i grzech będzie długa droga, grzech i naruszają ustawy moje stać się nawykiem. W tych dniach świat będzie zamieszkany przez demony i to ludzkość i niewdzięczny grzesznik przyzwyczaja się do życia z nimi. Wielu mężczyzn i kobiety tracą skromności i wstydu; demony nieczystości seksualnej, które je zamieszkują prowadzić wiele do piekła. Moje dzieci, jak Lota i jego rodzinę, trzeba żyć zamknięci w tych dniach; płacz do nieba, by cię chronić, ponieważ większość mężczyzn i kobiet w tym czasie zostaną utracone przez grzech!
...
Wielu powie: Panie, kiedy to będzie? Dni mijają i nic się nie dzieje, a imperium świat. Odpowiadam im: będę czekać do ostatniej wyczerpanego tysięcznej Mojego miłosierdzia, bo jestem wierny moim słowem, więc obawiam się. Będę czekać na wszystko do końca i to, co zostanie osiągnięte tylko wtedy, gdy do spożywania ostatniej sekundzie mojego miłosierdzia, nie będę do mojej sprawiedliwości, zanim No.
...
Moje dzieci, trzy dni ciemności przychodzą do ludzkości, ale będzie w końcowej fazie ucisku, kiedy będę wydaleniu grzech i demony z powierzchni ziemi. Będę na bieżąco informować o moich posłańców, kiedy te dni przyjeżdżać. Nie bój się, muszą być przygotowane z zasłonami, które nie pozwalają na światło, bo w tamtych czasach sprawiedliwość nikt nie może otworzyć drzwi lub okna jego domu nie mówiąc już wychodzić na ulicę. Diabły wcielone naśladować głos swoich bliskich, szukając otworzyć drzwi, aby stracić. Później będę mówić o tym wszystkim, za moment mieć się na baczności i czujni i nie obniżają straży modlitwy, ponieważ dni twego oczyszczania przybyć.
Źródło: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html (tłumaczenie google translate)

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 593
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czy żyjemy w czasach ostatecznych ?

Postby kaznodzieja » Thu Jun 01, 2017 11:53 pm

O końcu świata Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami przed śmiercią.Jest to zapisane miedzy innymi w ewangelii Mateusza w 24 rozdziale.


3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i KOŃCA ŚWIATA ?
Początek boleści


4 Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. 5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem3. I wielu w błąd wprowadzą. 6 Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! 7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
Prześladowanie uczniów4


9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy5


15 Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte6 - kto czyta, niech rozumie - 16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! 20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd7 i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
Przyjście Chrystusa8


23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! 24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. 25 Oto wam przepowiedziałem. 26 Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie! 27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28 Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą9.
29 Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte10. 30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego11, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich12 z wielką mocą i chwałą. 31 Pośle On swoich aniołów z trąbą13 o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych13 z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
Przykład z drzewa figowego14


32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 34 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie15. 35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Nieznany czas przyjścia16


36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.


Return to “przeżycia religijne”

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 0 guests