Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

  -TMOVE_BUTT AMOVE_BUTT SMOVE_BUTT
User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Fri Oct 30, 2015 11:50 pm

Schizofrenia:
* olanzapina
* kwetiapina
* rysperydon
* sertindol
* zyprasydon
* amisulpiryd
* aripiprazol

Choroba afektywna dwubiegunowa:
* aripiprazol
* lamotrygina
* olanzapina
* kwetiapina

Choroby psychiczne:
* kwas walproinowy i jego sole
* amitryptylina
* buspiron
* karbamazepina
* chlorpromazyna
* chlorprotyksen
* klomipramina
* klozapina
* sulpiryd
* fluoksetyna
* flupentyksol
* fluwoksamina
* haloperydol
* lewomepromazyna
* lit
* mianseryna
* moklobemid
* paroksetyna
* perazyna
* sertralina
* tianeptyna
* trazodon
* wenlafaksyna
* zuklopentyksol

Reszta jednostek chorobowych nie jest wymieniona w załączniku do rozporządzenia o refundacji leków.
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Sat Oct 31, 2015 12:25 am

Rodzaje leków refundowanych:

* Neuroleptyki 2. generacji:
olanzapina, kwetiapina, rysperydon, sertindol, zyprasydon, amisulpiryd, aripiprazol, klozapina

* Neuroleptyki 1. generacji:
chlorpromazyna, chlorprotiksen, sulpiryd, flupentyksol, haloperydol, lewomepromazyna, perazyna, zuklopentyksol

* Stabilizatory nastroju
lamotrygina, kwas walproinowy i jego sole, karbamazepina, lit

* Antydepresanty:
** Trójpierścieniowe:
amitryptylina, klomipramina
** Czteropierścieniowe:
mianseryna
** Inhibitory MAO:
moklobemid
** SNRI (Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny):
wenlafaksyna
** SARI (Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT2 i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny):
trazodon
** SSRE (ang. selective serotonin reuptake enhancers):
tianeptyna
** SSRI (Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny):
sertralina, paroksetyna, fluwoksamina, fluoksetyna

* Anksjolityk (działanie przeciwlękowe):
buspiron
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:23 pm

Olanzapina:

Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Egolanza, tabl. powl., 5 mg
Egolanza, tabl. powl., 10 mg
Egolanza, tabl. powl., 10 mg
Egolanza, tabl. powl., 5 mg
Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg
Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg
Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg
Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg
Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg
Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg
Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Olanzaran, tabl., 5 mg
Olanzaran, tabl., 10 mg
Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olanzin, tabl. powl., 5 mg
Olanzin, tabl. powl., 10 mg
Olanzin, tabl. powl., 5 mg
Olanzin, tabl. powl., 10 mg
Olazax, tabl., 5 mg
Olazax, tabl., 10 mg
Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Olpinat, tabl. powl., 5 mg
Olpinat, tabl. powl., 10 mg
Olzapin, tabl. powl., 5 mg
Olzapin, tabl. powl., 5 mg
Olzapin, tabl. powl., 10 mg
Olzapin, tabl. powl., 10 mg
Olzapin, tabl. powl., 10 mg
Olzapin, tabl. powl., 10 mg
Olzapin, tabl. powl., 5 mg
Olzapin, tabl. powl., 5 mg
Olzapin, tabl. powl., 5 mg
Olzapin, tabl. powl., 10 mg
Olzin, tabl., 10 mg
Olzin, tabl., 5 mg
Ranofren, tabl., 10 mg
Synza 10 mg, tabl. powl., 10 mg
Synza 5 mg, tabl. powl., 5 mg
Zalasta, tabl. powl., 10 mg
Zalasta, tabl., 10 mg
Zalasta, tabl., 5 mg
Zalasta, tabl., 5 mg
Zalasta, tabl., 5 mg
Zalasta, tabl., 10 mg
Zalasta, tabl., 10 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Zalasta, tabl. powl., 5 mg
Zalasta, tabl. powl., 10 mg
Zolafren, tabl. powl., 5 mg
Zolafren, tabl. powl., 10 mg
Zolafren, kaps. twarde, 5 mg
Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg
Zolafren, kaps. twarde, 10 mg
Zolafren, tabl. powl., 5 mg
Zolafren, tabl. powl., 10 mg
Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Zolaxa, tabl. powl., 15 mg
Zolaxa, tabl. powl., 20 mg
Zolaxa, tabl. powl., 5 mg
Zolaxa, tabl. powl., 10 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg
ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg

Kwetiapina:

ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg
ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg
ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg
Bonogren, tabl. powl., 25 mg
Bonogren, tabl. powl., 100 mg
Bonogren, tabl. powl., 200 mg
Bonogren, tabl. powl., 300 mg
Etiagen, tabl. powl., 25 mg
Etiagen, tabl. powl., 100 mg
Etiagen, tabl. powl., 200 mg
Kefrenex, tabl. powl., 25 mg
Kefrenex, tabl. powl., 300 mg
Kefrenex, tabl. powl., 100 mg
Kefrenex, tabl. powl., 200 mg
Ketilept, tabl. powl., 25 mg
Ketilept, tabl. powl., 100 mg
Ketilept, tabl. powl., 200 mg
Ketilept, tabl. powl., 300 mg
Ketipinor, tabl. powl., 200 mg
Ketipinor, tabl. powl., 200 mg
Ketipinor, tabl. powl., 100 mg
Ketipinor, tabl. powl., 100 mg
Ketipinor, tabl. powl., 25 mg
Ketipinor, tabl. powl., 200 mg
Ketipinor, tabl. powl., 100 mg
Ketipinor, tabl. powl., 300 mg
Ketrel, tabl. powl., 25 mg
Ketrel, tabl. powl., 100 mg
Ketrel, tabl. powl., 200 mg
Kventiax 100, tabl. powl., 100 mg
Kventiax 200, tabl. powl., 200 mg
Kventiax 25, tabl. powl., 25 mg
Kventiax 300, tabl. powl., 300 mg
Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg
Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg
Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg
Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg
Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg
Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg
Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg
Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg
Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg
Quentapil, tabl. powl., 25 mg
Quentapil, tabl. powl., 200 mg
Quentapil, tabl. powl., 100 mg
Quentapil, tabl. powl., 300 mg
Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg
Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg
Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg
Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg
Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg
Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg
Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg
Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg
Setinin, tabl. powl., 100 mg
Setinin, tabl. powl., 200 mg
Setinin, tabl. powl., 300 mg
Symquel, tabl. powl., 200 mg
Symquel XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg
Symquel XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg

Rysperydon:

Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg
Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg
Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg
Apo-Risperid, tabl. powl., 3 mg
Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml
Orizon, tabl. powl., 1 mg
Orizon, tabl. powl., 1 mg
Orizon, tabl. powl., 2 mg
Orizon, tabl. powl., 3 mg
Orizon, tabl. powl., 4 mg
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg
Risperon, tabl. powl., 2 mg
Risperon, tabl. powl., 2 mg
Risperon, tabl. powl., 1 mg
Risperon, tabl. powl., 1 mg
Risperon, tabl. powl., 3 mg
Risperon, tabl. powl., 3 mg
Risperon, tabl. powl., 4 mg
Risperon, tabl. powl., 4 mg
Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml
Rispolept, tabl. powl., 1 mg
Rispolept, tabl. powl., 2 mg
Rispolept, tabl. powl., 3 mg
Rispolept, tabl. powl., 4 mg
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg
Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg
Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg
Risset 2 mg, tabl. powl., 2 mg
Risset 2 mg, tabl. powl., 2 mg
Risset 3 mg, tabl. powl., 3 mg
Risset 3 mg, tabl. powl., 3 mg
Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg
Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg
Ryspolit, tabl. powl., 1 mg
Ryspolit, tabl. powl., 2 mg
Ryspolit, tabl. powl., 3 mg
Ryspolit, tabl. powl., 4 mg
Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml
Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml
Speridan, tabl. powl., 1 mg
Speridan, tabl. powl., 2 mg
Speridan, tabl. powl., 3 mg
Speridan, tabl. powl., 4 mg
Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
Torendo Q-Tab 2, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg
Ziperid, tabl. powl., 1 mg
Ziperid, tabl. powl., 2 mg
Ziperid, tabl. powl., 3 mg
Ziperid, tabl. powl., 4 mg

Sertindol:

Serdolect, tabl. powl., 4 mg
Serdolect, tabl. powl., 0,012 g
Serdolect, tabl. powl., 16 mg
ApoSerta, tabl. powl., 50 mg
ApoSerta, tabl. powl., 100 mg
Asentra, tabl. powl., 50 mg
Asentra, tabl. powl., 100 mg
Asertin 100, tabl. powl., 100 mg
Asertin 50, tabl. powl., 50 mg
Miravil, tabl. powl., 50 mg
Miravil, tabl. powl., 100 mg
Sertagen, tabl. powl., 100 mg
Sertagen, tabl. powl., 50 mg
Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg
Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg
Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg
Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg
Sertraline Bluefish, tabl. powl., 50 mg
Sertraline Bluefish, tabl. powl., 100 mg
Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 50 mg
Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 100 mg
Sertranorm, tabl. powl., 50 mg
Sertranorm, tabl. powl., 100 mg
Setaloft, tabl. powl., 50 mg
Setaloft, tabl. powl., 100 mg
Stimuloton, tabl. powl., 50 mg
Zoloft, tabl. powl., 50 mg
Zoloft, tabl. powl., 100 mg
Zotral, tabl. powl., 50 mg
Zotral, tabl. powl., 100 mg

Zyprasydon:

Zipragen, kaps. twarde, 80 mg
Zypsila, kaps. twarde, 80 mg

Aripiprazol:

Abilify, tabl., 15 mg
Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Aribit, tabl., 15 mg
Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg
Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg
Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg
Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg
Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg
Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg
Aryzalera, tabl., 10 mg
Aryzalera, tabl., 10 mg
Aryzalera, tabl., 15 mg
Aryzalera, tabl., 15 mg
Asduter, tabl., 15 mg

Klozapina:

Klozapol, tabl., 25 mg
Klozapol, tabl., 100 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:27 pm

Chlorpromazyna:

Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g

Chlorprotiksen:

Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg
Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg
Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg
Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg

Sulpiryd:

Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg
Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg
Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg
Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg

Flupentyksol:

Fluanxol, tabl. drażowane, 0,5 mg
Fluanxol, tabl. drażowane, 3 mg
Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg
Fluanxol, tabl. powl., 3 mg
Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml

Haloperydol:

Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml
Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml
Haloperidol WZF, tabl., 1 mg
Haloperidol WZF, tabl., 1 mg
Haloperidol WZF, tabl., 5 mg
Haloperidol WZF, tabl., 5 mg
Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml
Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml

Lewomepromazyna:

Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml
Tisercin, tabl. powl., 25 mg

Perazyna:

Peragal, tabl., 25 mg
Peragal, tabl., 100 mg
Perazin 100 mg, tabl., 100 mg
Perazin 200mg, tabl., 200 mg
Perazin 25 mg, tabl., 25 mg
Perazin 25mg, tabl., 25 mg
Perazin 50mg, tabl., 50 mg
Pernazinum, tabl., 100 mg
Pernazinum, tabl., 25 mg

Zuklopentyksol:

Clopixol, tabl. powl., 10 mg
Clopixol, tabl. powl., 25 mg
Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:34 pm

Lamotrygina:

Epitrigine 100 mg, tabl. powl., 100 mg
Epitrigine 50 mg, tabl. powl., 50 mg
Lamilept, tabl., 100 mg
Lamilept, tabl., 50 mg
Lamilept, tabl., 25 mg
Lamitrin, tabl., 50 mg
Lamitrin, tabl., 100 mg
Lamitrin, tabl., 100 mg
Lamitrin, tabl., 25 mg
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg
Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg
Lamotrix, tabl., 100 mg
Lamotrix, tabl., 25 mg
Lamotrix, tabl., 50 mg
Lamotrix, tabl., 100 mg
Symla, tabl., 25 mg
Symla, tabl., 50 mg
Symla, tabl., 100 mg

Kwas walproinowy i jego sole:

Convulex, kaps. miękkie, 500 mg
Convulex, kaps. miękkie, 500 mg
Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg
Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg
Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg
Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg
Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200+87 mg
Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200+87 mg
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 333+145 mg
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 333+145 mg
Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg
Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg
Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg
Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg
Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg
Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg
Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg
Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg
Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg
Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg
ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,2+0,087 g
ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,2+0,087 g
ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,333+0,145 g
ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,333+0,145 g

Dipromal, tabl. powl., 200 mg

Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg
Convulex, syrop, 50 mg/ml
Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml

Karbamazepina:

Amizepin, tabl., 200 mg
Amizepin, tabl., 200 mg
Finlepsin, tabl., 200 mg
Finlepsin, tabl., 200 mg
Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg
Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg
Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml
Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml
Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml
Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml
Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg
Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg
Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg
Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg

Lit:

Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:35 pm

Amitryptylina:

Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg
Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg
Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg
Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg

Klomipramina:

Anafranil, tabl. powl., 10 mg
Anafranil, tabl. powl., 25 mg
Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:36 pm

Mianseryna:

Deprexolet, tabl. powl., 10 mg
Deprexolet, tabl. powl., 10 mg
Deprexolet, tabl. powl., 30 mg
Lerivon, tabl. powl., 10 mg
Lerivon, tabl. powl., 30 mg
Lerivon, tabl. powl., 60 mg
Miansec, tabl. powl., 10 mg
Miansec, tabl. powl., 10 mg
Miansec 30, tabl. powl., 30 mg
Miansegen, tabl. powl., 30 mg
Miansegen, tabl. powl., 10 mg
Miansegen, tabl. powl., 10 mg
Miansegen, tabl. powl., 30 mg
Miansegen, tabl. powl., 60 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:37 pm

Moklobemid:

Aurorix, tabl. powl., 150 mg
Aurorix, tabl. powl., 300 mg
Mobemid, tabl. powl., 150 mg
Moklar, tabl. powl., 150 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:38 pm

Wenlafaksyna:

Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Lafactin, kaps., 37,5 mg
Lafactin, kaps., 75 mg
Lafactin, kaps., 150 mg
Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
Velafax, tabl., 37,5 mg
Velafax, tabl., 37,5 mg
Velafax, tabl., 75 mg
Velafax, tabl., 75 mg
Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg
Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg
Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:40 pm

Trazodon:

Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:41 pm

Tianeptyna:

Aneptinex, tabl. powl., 12,5 mg
Aneptinex, tabl. powl., 12,5 mg
Aneptinex, tabl. powl., 12,5 mg
Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg
Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg
Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg
Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg
Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:43 pm

Sertralina:

ApoSerta, tabl. powl., 50 mg
ApoSerta, tabl. powl., 100 mg
Asentra, tabl. powl., 50 mg
Asentra, tabl. powl., 100 mg
Asertin 100, tabl. powl., 100 mg
Asertin 50, tabl. powl., 50 mg
Miravil, tabl. powl., 50 mg
Miravil, tabl. powl., 100 mg
Sertagen, tabl. powl., 100 mg
Sertagen, tabl. powl., 50 mg
Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg
Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg
Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg
Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg
Sertraline Bluefish, tabl. powl., 50 mg
Sertraline Bluefish, tabl. powl., 100 mg
Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 50 mg
Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 100 mg
Sertranorm, tabl. powl., 50 mg
Sertranorm, tabl. powl., 100 mg
Setaloft, tabl. powl., 50 mg
Setaloft, tabl. powl., 100 mg
Stimuloton, tabl. powl., 50 mg
Zoloft, tabl. powl., 50 mg
Zoloft, tabl. powl., 100 mg
Zotral, tabl. powl., 50 mg
Zotral, tabl. powl., 100 mg

Paroksetyna:

Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg
Parogen, tabl. powl., 20 mg
Parogen, tabl. powl., 20 mg
Parogen, tabl. powl., 20 mg
Parogen, tabl. powl., 20 mg
Parogen, tabl. powl., 20 mg
Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg
Paroxinor, tabl. powl., 20 mg
Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg
Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg
Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg
Rexetin, tabl. powl., 20 mg
Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg

Fluwoksamina:

Fevarin, tabl. powl., 50 mg
Fevarin, tabl. powl., 100 mg

Fluoksetyna:

Andepin, kaps. twarde, 20 mg
Bioxetin, tabl., 20 mg
Deprexetin, kaps., 20 mg
Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg
Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg
Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg
Seronil, tabl. powl., 10 mg
Seronil, tabl. powl., 10 mg
Seronil, kaps. twarde, 20 mg
Seronil, kaps. twarde, 20 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:44 pm

Buspiron:

Spamilan, tabl., 5 mg
Spamilan, tabl., 10 mg
Spamilan, tabl., 10 mg
Spamilan, tabl., 10 mg
Don't worry, be chory. :)

User avatar
JagodowyWilkołak
zaufany użytkownik
Posts: 6618
Joined: Fri Feb 06, 2015 2:42 pm
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby JagodowyWilkołak » Mon Nov 02, 2015 10:45 pm

Leki są posegregowane względem substancji czynnych (post na daną grupę leków), powinny być wszystkie refundowane, proszę o zgłaszanie błędów, będę poprawiał.
Don't worry, be chory. :)

User avatar
hvp2
zaufany użytkownik
Posts: 9218
Joined: Sun Nov 04, 2007 4:14 am
płeć: mężczyzna

Re: Listy leków refundowanych na zaburzenia psychiczne

Postby hvp2 » Tue Nov 03, 2015 12:23 am

:text-goodpost:

Wykonałeś kawał naprawdę solidnej roboty! :)


Return to “definicje pojęć, często zadawane pytania”

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 0 guests